Villkor

BETALNINGSVILLKOR

 1. Avgiften är uppdelad i anmälningsavgift (1000 kr (sommarcamp) och 500kr (lovcamp)) och campavgift (återstående del av avgiften).
 2. Anmälningsavgiften betalas senast 10 dagar efter anmälan.
  • Först då registreras du som anmäld i vårt system.
  • Efter anmälan får du automatiskt ett mail med betalningsinformation.
 3. Slutbetalning av campavgift skall göras senast 30 april för sommarcamper och en månad innan campen startar för lovcamper.
OBS 1 ! Ange alltid ditt ordernummer vid betalning.
OBS 2 ! Du som anmält reservplats betalar EJ anmälningsavgift. Anmälningsavgiften betalas om och när du blir antagen till campen.
 
BANKUPPGIFTER

BANKGIRO: 247-8865
IBAN: SE5550000000050011127260
SWIFT: BIC ESSESESS

ÅTERBUD

Anmälningsavgiften är bindande och återbetalas ej oavsett orsak till återbud.

 1. Anmälningsavgiften är bindande och återbetalas ej oavsett orsak till återbud.
  • Vid återbud före 30 april återbetalas hela campavgiften (exkl. anmälningsavgift) oavsett orsak.
  • Vid återbud från 30 april till campstart återbetalas 50% av campavgiften (exkl. anmälningsavgift) om vi hittar en ersättare.
  • Vid återbud med uppvisande av läkarintyg återbetalas 100% av campavgiften (exkl. anmälningsavgift).
 2. För elev som påbörjat hockeyskolan, men inte fullföljer veckan sker ingen återbetalning. Vi hänvisar till privat försäkring för eventuell kompensation.

Eventuell återbetalning görs i augusti.

FÖRSÄKRING

Svenska spelare

Frölundas sommarhockeyskola är auktoriserad av Svenska Ishockeyförbundet. Svenska deltagare är omfattas därmed av förbundets Lag- och ungdomsförsäkring (genom Svedea) under veckan samt vid resa till och från sommarhockeyskolan.

Om du behöver utnyttja din försäkring skall du kontakta Svedea på 0771-160 199 alternativt idrottsskador@svedea.se

Hockeyskolan har ingen ytterligare elevförsäkring.

Du kan läsa mer om försäkringsvillkoren för Lag- och ungdomsförsäkringen på Svenska ishockeysförbundets hemsida www.swehockey.se alternativt www.svedea.se/sif

Direktlänk:http://www.swehockey.se/Omforbundet/Forbundsinformation/Forsakringsinformationforlagochungdom/

Utländska spelare

Ovanstående försäkring gäller enbart spelare i svenska klubbar. Utländska spelare måste därför själva ha en privat olycksfallsförsäkring.

För mer information om vad som gäller för utländska spelare hänvisar vi till Pensum på tel. 08-410 065 06

BILDER
I samband att du bekräftar anmälan godkänner du också att vi får publicera bilder på Facecbook, Instagram, Frolundacamps.se och att våra partners har rättigheter att publicera bilderna på deras hemsidor och social medier. Bilder som publiceras görs helt utan koppling till namn eller personnummer.

FELAKTIG ANMÄLAN

Om du med avsikt eller av misstag anmält dig till en camp som underårig kommer anmälan att raderas av Frölunda Camps. Anmälan kommer ej flyttas över till en annan camp utan raderas permanent. Frölunda Camps informerar via mail att platsen är raderad. Ansvaret för att anmälan görs till ”rätt” camp ligger hos den som gör anmälan. Frölunda Camps tar inget ansvar för att anmälan görs till ”rätt” camp.